Odvodový bonus v 2 minútach

Prečo potrebujeme Odvodový bonus? Odvodový bonus prináša viac!

Odvodový bonus v 2 minútach

Získajú vďaka nemu všetci

Matky

Materskú budeme vyplácať celé tri roky

Študenti

Na štúdium dostanete o 100 € mesačne viac

Pracujúci

Z vašej výplaty vám necháme viac. Živnostníkov vymaníme z pasce chudoby

Dôchodcovia

Posilníme druhý dôchodkový pilier, čo znamená istotu penzie

Pomôže zamestnať sa, je solidárnejší a odstraňuje nespravodlivosti

Nespravodlivosti odstránime. Odbúrame hranicu medzi nepracovaním a pracovaním. Mladým rodinám dáme o 60 % viac peňazí. Odstránime byrokraciu. Podporíme študentov. Vymaníme živnostníkov z pasce chudoby. Necháme vám viac peňazí. Prinesieme zdravšie a udržateľné verejné financie.

V dnešnom systéme sa dostávate do začarovaného kruhu. Nepracujete, lebo sa vám to neoplatí, nikto vás nezamestná, lebo nemáte pracovné návyky, a nakoniec nedostanete dôchodok, lebo nemáte odpracované roky.

Často kladené otázky

Ako dlho bude trvať zavedenie Odvodového bonusu?

Prechod zo starého na nový systém nie je možné uskutočniť zo dňa na deň. Zavedenie Odvodového bonusu bude mať dve fázy. Prvá fáza je zavedenie superhrubej mzdy a s tým spojená novelizácia príslušných zákonov, ktorých je viac ako sto. Rok po zavedení superhrubej mzdy zavedieme samotný Odvodový bonus. Pre dnešných pracujúcich bude trvať prechodné obdobie dovtedy, pokým bude žiť posledný dôchodca, ktorý bude mať nárok na vyrovnávaciu dávku za odpracované roky v starom systéme.

Ako sa Odvodový bonus počíta?

Podstatou Odvodového bonusu je, že každý má nárok na štátnu dávku. Dospelí na vyššiu, odstupňovanú podľa počtu detí, deti na nižšiu. Okrem toho existuje materská dávka, dávka pre siroty, invalidov či náhradné výživné. Štátna dávka sa znižuje o 10 % príjmu. Tým pádom, kto má príjem vyšší ako 10 – násobok štátnej dávky, už žiadnu štátnu dávku nedostane. Zo súčtu príjmu a štátnej dávky zníženej o 10 % príjmu sa odpočíta daň a odvody. Pre nižšiu a strednú triedu pôsobí Odvodový bonus ako „odvodová odpočítateľná položka“. Platíte dane a odvody, ale zároveň máte nárok na Odvodový bonus. V súčte to znamená, že platíte menej daní a odvodov a vďaka tomu máte vyššiu čistú mzdu. Pri veľmi nízkych príjmoch pôsobí Odvodový bonus ako dotácia nízkej mzdy a nahrádza dnešné sociálne dávky v hmotnej núdzi.

Ako bude zabezpečený jednorazový nárast miezd?

Minimálne rok pred zavedením Odvodového bonusu vstúpi do platnosti zákonná norma, novela zákonníka práce, podľa ktorej budú musieť byť všetky hrubé mzdy uvedené v platných pracovných zmluvách a mzdových dekrétoch zvýšené o odvody, ktoré dovtedy hradil zamestnávateľ. Takéto kogentné ustanovenie bude mať takú istú právnu silu, ako napríklad samotná povinnosť platiť mzdu. Tým, že superhrubá mzda (a spolu s ňou navýšenie miezd) bude zavedená rok pred zavedením Odvodového bonusu, budú mať zamestnanci dostatočne dlhý čas si preveriť, či ich čisté mzdy neklesli. Samozrejme, nárast miezd v ďalších rokoch po zavedení Odvodového bonusu nie je možné ovplyvniť zákonom, presne tak, ako to nie je možné ani dnes.

Vyrieši Odvodový bonus demografický problém?

Odvodový bonus obsahuje výraznú podporu mladých rodín, od čoho si sľubujeme vyššiu pôrodnosť. Demografický problém, žiaľ, nevyriešime. Aj keď dnes zažívame baby boom, pred 40 rokmi sa napriek tomu rodilo o 40 tisíc detí ročne viac. Ročníkov s takýmto nepomerom je už dnes príliš veľa. Pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami sa preto za niekoľko rokov dramaticky zmení. Demografická kríza je neodvratná, môžeme ju iba zmierniť.

Používa sa podobný projekt niekde vo svete?

Nie, nepoužíva. Odvodový bonus je kombinácia dvoch ekonomických konceptov, starých desiatky rokov. Základný príjem - Basic Income - spočíva v tom, že každý jeden občan dostane určitú mesačnú dávku bez akýchkoľvek podmienok. Problém je však v tom, že sú podporovaní všetci, aj takí, ktorí majú vysoké príjmy a podporu nepotrebujú. Záporná daň z príjmu - Negative Income Tax - rieši príjmy, ktoré sú nižšie ako nezdaniteľné minimum. Zatiaľ čo pri príjmoch nad nezdaniteľné minimum platí viac daní ten, kto viac zarobí, sú pri nižších príjmoch na tom všetci rovnako – neplatia žiadnu daň, bez ohľadu na to, koľko zo svojho nezdaniteľného minima „nevyčerpali“. Myšlienka zápornej dane z príjmu spočíva v tom, že daňovník s príjmom nižším ako nezdaniteľné minimum (3.937,3 € ročne) dostane od štátu daň z tej čiastky, ktorú nevyčerpal. Ak má napríklad niekto ročný príjem 2.000 €, tak „nevyčerpal“ zo svojho nezdaniteľného minima 1.937 €. Pri sadzbe dane z príjmov 19 % to je 368 €. Ak niekto nemá vôbec žiadne príjmy, dostal by 19 % z celého životného minima, to je 748 €. Podpora štátu tak klesá s rastúcim vlastným príjmom daňovníka. Odvodový bonus garantuje každému občanovi životné minimum (základný príjem), zároveň však znižuje túto sumu s rastúcim príjmom daňovníka (záporná daň z príjmu).

Autori projektu

Predseda strany Sloboda a Solidarita, autor daňovej reformy.

Expert strany Sloboda a Solidarita pre odvodový bonus a dôchodkový systém.