Dôchodcovia

Myslíme na dôchodcov 

Odvodový bonus nastavíme tak, aby dôchodcovia dostali minimálne rovnaký dôchodok ako dnes. Pre dnešných dôchodcov a pracujúcich bude dôchodok pozostávať z Odvodového bonusu a vyrovnávacej dávky. Vyrovnávaciu dávku bude dostávať každý budúci dôchodca, ktorý získal nejaký dôchodkový nárok (odpracoval nejaké roky) v dnešnom systéme. Kto pracuje, bude si po zavedení Odvodového bonusu povinne sporiť v II. pilieri minimálne 5 % z čistého príjmu. Kto bude celý život pracovať v systéme Odvodového bonusu, bude mať dôchodok z II. piliera a základnú štátnu dávku. 

Súčasný vývoj významne ohrozuje budúce dôchodky. Populistické predvolebné návrhy ako maximálny dôchodkový vek či trinásty dôchodok, sú ľúbivé, ale významne zhoršujú udržateľnosť dôchodkového systému. Krach dôchodkového systému by, samozrejme, postihol všetkých poberateľov dôchodkov.  

Súčasná vláda vykráda budúcnosť a okráda nás všetkých. Odvodový bonus zlepší verejné financie, posilní druhý pilier, a tak chráni dôchodky dnešných dôchodcov. Povinný odvod do II. piliera nastavíme tak, aby boli budúce dôchodky rovnaké alebo lepšie ako v dnešnom systéme. 

Odvodový bonus myslí na najslabších 

Pracujúci dôchodca má dnes odvodové zvýhodnenia, vďaka ktorým má vyššiu čistú mzdu. Mzdové zvýhodnenia však majú aj dôchodcovia s vysokým dôchodkom a zároveň vysokým platom, ktorí ich nepotrebujú. Štátu tak unikajú nemalé finančné prostriedky, ktoré by mohli byť radšej použité pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú. Bohatí navyše poberajú dôchodky dlhšie, čo ešte zvyšuje nespravodlivosť systému voči priemernému dôchodcovi. Súčasné nastavenie je nesystémové a umožňuje legálne daňové úniky.

Riešením je nerobiť odvodové výnimky a všetku prácu zdaňovať rovnakým spôsobom. Aby sme nepoškodili dôchodcov s nízkymi dôchodkami, ktorí prídu o benefit odvodovo zvýhodnenej práce, spolu so zavedením Odvodového bonusu bude nutné jednorazovo valorizovať najnižšie dôchodky. Prostriedky, ktoré dnes štát stráca podporou tých, ktorí výhody nepotrebujú, presmerujeme na tých, ktorí ich skutočne potrebujú. Na bežných dôchodcov. 

Živnostníkom hrozí na dôchodku chudoba. Odvodový bonus to napraví.

Ak by pri dnešnom nastavení systému zarábal živnostník 20 rokov až 1.770 eur mesačne a bolo by to jeho jediné dôchodkové poistenie, získa dôchodok iba necelých 152 eur mesačne. Dôvodom je nelogický výpočet odvodov a príliš štedré paušálne výdavky.

V roku 2017 bolo na Slovensku až 119 tisíc živnostníkov, ktorí si neplatili odvody vôbec a 102 tisíc živnostníkov, ktorí si platili minimálne odvody. Doba dôchodkového poistenia živnostníka je v priemere nižšia ako u pracujúceho. Desaťtisíce živnostníkov sú ohrozených chudobou. 

Odvodový bonus ponúka riešenie. Odstránime minimálne odvody a každý bude platiť odvody zo svojho reálneho príjmu. Živnostníci budú mať konečne zodpovedajúce sociálne zabezpečenie. 

Vypočítajte si svoj príjem zo živnosti v Odvodovom bonuse.

Prečítajte si o všetkých výhodách Odvodového bonusu.

Dôchodcovia