Čo to je

Odvodový bonus je zásadná reforma odvodového a sociálneho systému, ktorá nanovo definuje finančný stav medzi občanom a štátom. Prebujnelý, hyperkomplikovaný a nespravodlivý systém nahrádzame jednoduchým, funkčným a spravodlivým systémom. 

Odvodový bonus je zároveň vyjadrenie základnej solidarity spoločnosti s jej obyvateľmi a garantuje každému občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť. Odvodový bonus extrémne zjednodušuje pravidlá v oblasti odvodov a sociálnych dávok, a to preto, že jediným vzorcom vytvára prechod od „nepríjmu k príjmu“.

Prečo potrebujeme reformu?

Medzi nepracovaním a pracovaním je vysoká bariéra. Dnešný odvodový a sociálny systém je extrémne komplikovaný. Mať dieťa je často ekonomický trest a živnostníci čelia pasci chudoby. Súčasný demografický vývoj, s tým spojená neudržateľnosť I. piliera dôchodkového zabezpečenia a významné oklieštenie II. piliera vládami Roberta Fica stavajú našu spoločnosť pred čoraz väčšie problémy. Okrem toho, dnešný I. pilier je príkro nespravodlivý, lebo chudobní doplácajú na bohatých. Toto všetko si vyžaduje zásadnú reformu odvodov.

Ako sa to počíta?

Podstatou Odvodového bonusu je, že každý má nárok na štátnu dávku. Dospelí na vyššiu, deti na nižšiu, odstupňovanú podľa počtu detí. Okrem toho existuje materská dávka, dávka pre siroty, invalidov, či náhradné výživné.

Štátna dávka sa znižuje o 10 % príjmu.Tým pádom, kto má príjem vyšší ako 10 – násobok štátnej dávky, už žiadnu štátnu dávku nedostane. Zo súčtu príjmu a štátnej dávky zníženej o 10 % príjmu sa odpočíta daň a odvody.

Pre nižšiu a strednú triedu pôsobí Odvodový bonus ako „odvodová odpočítateľná položka“. Platíte dane a odvody, ale zároveň máte nárok na Odvodový bonus. V súčte to znamená, že platíte menej daní a odvodov a vďaka tomu máte vyššiu čistú mzdu.

Pri veľmi nízkych príjmoch pôsobí Odvodový bonus ako dotácia nízkej mzdy a nahrádza dnešné sociálne dávky v hmotnej núdzi.

Prečítajte si výhody Odvodového bonusu, preštudujte si naše reformné dielo alebo si vypočítajte svoj Odvodový bonus.

Čo to je