Odvodový bonus je lepší a výhodnejší

✓ Pomáhame znevýhodneným a najslabším

Miroslav a Mária žijú z 200 eur mesačne. Mária je invalidná, ale invalidný dôchodok jej nepriznali. Miroslav popri starostlivosti o manželku pracuje niekoľko hodín týždenne. Dávky im však znižujú o 75 % z toho, čo Miroslav zarobí. Ak by Miroslav pracoval mesačne o 40 hodín viac, aby zarobil v čistom o 100 eur viac, nedostávali by už žiadne dávky a ich mesačný príjem by vzrástol iba o 25 eur. Cestovali by ste za prácou, ak ste za to odmenený v centoch za hodinu vašej práce? Skutočný príbeh Márie a Miroslava si môžete prečítať tu.

V Odvodovom bonuse by si Mária s Miroslavom okamžite polepšili o 140 eur mesačne, čo je nárast príjmu skoro o 60 %. Z každého ďalšieho navyše zarobeného eura by ostalo Miroslavovi 90 centov.

✓ Odbúravame hranicu medzi nepracovaním a pracovaním

Základná štátna dávka je doplnok ku mzde a nie ako dnes, keď sú sociálne dávky náhradou mzdy. Vďaka tomu viac nenastane situácia, keď si človek svojou aktivitou v konečnom dôsledku pohorší. Súbeh mzdy a dávky znižuje cenu práce, vďaka čomu vznikne množstvo nových pracovných miest pre ľudí, ktorých dnes rast minimálnej mzdy oberá o možnosť pracovať.

Zvyšovanie minimálnej mzdy má, žiaľ, aj svoje neblahé dôsledky. Zamestnanci z menej produktívnych skupín sú prepúšťaní, pracujú na kratšie úväzky, respektíve ich nikto nezamestná, lebo nevytvoria mesačnú hodnotu vyššiu ako 703 €. Toľko je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou 520 €.

Rovnakú čistú mzdu ako pri minimálnej mzde 520 € (superhrubej 703 €), bude mať zamestnanec v systéme Odvodového bonusu už pri cene práce 584 €. To umožní vytvoriť množstvo nových pracovných miest pre ľudí, ktorých dnes rast minimálnej mzdy oberá o možnosť pracovať. Čistá mzda je v oboch prípadoch 430 €, ale náklad pre zamestnávateľa je o 119 € mesačne nižší. Zamestnanci s minimálnou mzdou si okamihom zavedenia Odvodového bonusu polepšia o 15 % mzdy.

Vypočítajte si, o koľko si polepšíte vy.

✓ Odstraňujeme nespravodlivosti

Márii nepriznali invalidný dôchodok, ale nemá nárok ani na nemocenskú, pretože je invalidná, a to sa vzájomne vylučuje. Príspevok na bývanie jej tiež nepriznali. Dôvod je možné nazvať úradníckou šikanou. Prečítajte si viac o tom, ako dopadla Mária a jej manžel Miroslav.

Ak ste sociálne odkázaný a nie ste evidovaný na úrade práce, musíte si platiť minimálne zdravotné odvody. Množstvo bezdomovcov tak dĺži tisíce na zdravotnom poistení. Systém ich ešte viac priklincoval k zemi.

Viac ako 20 tisíc matiek nemá nárok na materskú. Ak máte rizikové tehotenstvo, môže vám to ovplyvniť výšku materskej alebo dokonca môžete o materskú úplne prísť, lebo obdobie PN sa z rozhodujúceho obdobia na výpočet materskej vylučuje. Materskú nemusíte dostať napríklad aj preto, že ste začali podnikať. Pohoršíte si dokonca aj rozhodnutím, ak si budete počas rodičovskej dovolenky v pôvodnej práci privyrábať na skrátený úväzok. Navyše, problém máte aj s prácou na dobu určitú. Ak vám rodičovská dovolenka uplynie skôr, ako môžete nastúpiť na druhú materskú, ostanete s druhým dieťaťom bez materskej.

Nespravodlivostí je v dnešnom systéme nespočetné množstvo a Odvodový bonus ich svojou jednoduchosťou všetky odstraňuje.

✓ Podporíme mladé rodiny 

Dnes sa mladé rodiny dostávajú do finančnej pasce. Nepomer medzi výškou materskej dávky a rodičovského príspevku je obrovský. Živiť 2,5 roka tri osoby z jedného príjmu a 220,70 € mesačne mnohí nedokážu.

Odvodový bonus sme navrhli tak, aby bol pre rodiny s deťmi podstatne veľkorysejší ako dnešný sociálny systém. Nebudú existovať žiadne rozhodujúce obdobia. Jednoducho si pre výpočet materskej vyberiete tri odpracované roky podľa vlastného výberu. Materskú budeme vyplácať tri roky, v jednej výške. V súčte tak vyplatíme mladým rodinám za tri roky až o 60 % viac peňazí, ako dnes. Materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa, bez ohľadu na to, či je niektorý z rodičov doma alebo obaja pracujú. Chcú sa matka a otec každého pol roka na materskej striedať? Nech sa páči, môžu. Toto všetko pomôže matkám vrátiť sa do práce. Vtedy, keď budú chcieť. Vypočítajte si svoju materskú v Odvodovom bonuse .

✓ Odstránime byrokraciu

Malý podnikateľ na Slovensku vraj zabije ročne jeden celý pracovný mesiac byrokraciou. Koľko času zabije byrokraciou občan? Odvodový bonus odbúrava byrokraciu na viacerých úrovniach. Všetky finančné vzťahy s občanom bude riešiť jeden úrad, Finančná správa SR, ktorá bude viesť individuálne účty pre každého občana. Finančná správa každý mesiac vyplatí alebo vyinkasuje rozdiel medzi Odvodovým bonusom a daňou a odvodmi, ktoré má človek zaplatiť.

Obrovské zjednodušenie prinesie Odvodový bonus pri narodení dieťaťa a následnej starostlivosti oň. Dnes do troch rokov veku dieťaťa vyplníte 26 formulárov, vykonáte na úradoch a u lekárov minimálne 14 návštev a strávite tým najmenej 4 až 5 dní čistého času. V Odvodovom bonuse nič z toho nezažijete. Všetky príspevky sme nahradili jednou materskou dávkou, ktorú vám finančná správa začne vyplácať hneď, ako sa od matriky dozvie o narodení dieťaťa.

✓ Podporujeme študentov 

Dnes dostane rodina s nezaopatreným dieťaťom (študent do 25 rokov veku) iba prídavok na dieťa 24,34 € mesačne. V systéme OB dostane každý študent nad 18 rokov 130,3 € mesačne. Študenti teda dostanú o vyše 100 € mesačne viac ako dnes.

✓ Necháme vám viac peňazí a živnostníkov vymaníme z pasce chudoby

Odvodový bonus prinesie do vreciek pracujúcich viac ako 2 miliardy eur ročne a z toho 74 % ostane nižšej a strednej triede. 604 tisíc zamestnancov s najnižšími mzdami si polepší skoro o 15 %. 804 tisíc zamestnancov patriacich do strednej triedy bude mať vyššie čisté príjmy v priemere o 9,5 %. Vypočítajte si svoj príjem v Odvodovom bonuse.

V Odvodovom bonuse si významne polepší 102 tisíc živnostníkov, ktorí dnes platia minimálne odvody. Ak ste živnostníkom, ktorý dlhodobo neplatí odvody alebo platí len minimálne odvody, pripravte sa, že na dôchodku budete žiť v chudobe. Doba dôchodkového poistenia živnostníka je v priemere nižšia ako u pracujúceho. Ak by pri dnešnom nastavení zarábal živnostník 20 rokov až 1.770 eur mesačne a bolo by to jeho jediné dôchodkové poistenie, získa dôchodok iba necelých 152 eur mesačne.

V roku 2017 bolo na Slovensku 119 tisíc živnostníkov, ktorí si neplatili odvody vôbec. Ak nebudú platiť odvody dlhodobo a nebudú mať zaplatené odvody ani za minimálnych 15 rokov, nedostanú dôchodok, ale iba sociálne dávky.

Odvodový bonus odstráni minimálne odvody a napriek tomu prinesie živnostníkom zodpovedajúce sociálne zabezpečenie. Každý bude platiť odvody zo svojho reálneho príjmu. Vypočítajte si svoje odvody v Odvodovom bonuse.

✓ Myslíme na dôchodcov 

Odvodový bonus nastavíme tak, aby dôchodcovia dostali minimálne rovnaký dôchodok ako dnes. Pre dnešných dôchodcov a pracujúcich bude dôchodok pozostávať z Odvodového bonusu a vyrovnávacej dávky. Vyrovnávaciu dávku bude dostávať každý budúci dôchodca, ktorý získal nejaký dôchodkový nárok (odpracoval nejaké roky) v dnešnom systéme. Kto pracuje, bude si po zavedení Odvodového bonusu povinne sporiť v II. pilieri minimálne 5 % z čistého príjmu. Kto bude celý život pracovať v systéme Odvodového bonusu, bude mať dôchodok z II. piliera a základnú štátnu dávku.

Súčasný vývoj významne ohrozuje budúce dôchodky. Populistické predvolebné návrhy ako maximálny dôchodkový vek či trinásty dôchodok, sú ľúbivé, ale významne zhoršujú udržateľnosť dôchodkového systému. Krach dôchodkového systému by, samozrejme, postihol všetkých poberateľov dôchodkov. Súčasná vláda vykráda budúcnosť a okráda nás všetkých. Odvodový bonus zlepší verejné financie, posilní druhý pilier, a tak chráni dôchodky dnešných dôchodcov.

✓ Odvodový bonus má významné dynamické efekty

Viac práce pre sociálne odkázaných znamená úsporu na sociálnych dávkach. Menej byrokracie znamená nižšie náklady pre firmy, občanov a aj štát. Úradníci vyprodukujú vyššiu pridanú hodnotu. Lepšia materská prinesie vyššiu pôrodnosť, zjednoduší návrat matiek do práce a zvýši matkám starobné dôchodky. Lepšie sociálne zabezpečenie živnostníkov zdvihne životnú úroveň celej skupiny a zníži počet sociálne odkázaných.

✓ Odvodový bonus zvyšuje efektivitu a odstraňuje nesprávne motivácie        

Medzi občanom a štátom existuje jediný finančný vzťah. Individuálne účty umožnia sledovanie platby ku každému a od každého občana. Zníži sa korupcia v sociálnom systéme. Celý systém sa automaticky valorizuje, čo zvyšuje stabilitu systému.

Odvodový bonus je spojitá funkcia. Existuje iba jeden vzorec pre prechod od žiadneho príjmu k nejakému príjmu. Vďaka tomu v systéme nie sú intervaly, ktoré menia motivácie účastníkov (napríklad špekulácie s materskou, odchodom do starobného dôchodku, s podporou v nezamestnanosti).

✓ Odvodový bonus prinesie zdravšie a udržateľné verejné financie

Odvodový bonus nepozná výnimky a neumožňuje úniky. Odvodový bonus rovnako zaťažuje všetky príjmy, lebo významne rozširuje vymeriavací základ dane z príjmu a odvodov.

Naše verejné financie sú dnes neudržateľné, na čom má veľký podiel najmä dôchodkový systém, menovite I. pilier. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej správe o udržateľnosti verejných financií za rok 2018 uviedla, že dlh krajiny na konci roku 2068 stúpne až na 232% HDP. Takýto dlh by stačil najmenej na tri skrachovania verejných financií.

Odvodový bonus zastaví zvyšovanie skrytého (implicitného) dlhu dôchodkového systému. V Odvodovom bonuse si bude každý povinne sporiť do II. piliera, ktorý mu v budúcnosti prinesie zodpovedajúci dôchodok.

Chcete vedieť o Odvodovom bonuse viac? Prečítajte si reformné dielo Odvodový bonu s a články venované nášmu návrhu.

 

Odvodový bonus je lepší a výhodnejší