Matky

✓ Rovnaká výška materskej počas celého obdobia poberania

Dnes sa mladé rodiny dostávajú do finančnej pasce. Nepomer medzi výškou materskej dávky a rodičovského príspevku je obrovský. Živiť 2,5 roka tri osoby z jedného príjmu a 220,70 € mesačne mnohí nedokážu.

Materská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa počas 34 týždňov, môže dosiahnúť výšku 1458,50 € v mesiaci, ktorý má 31 dní. Po tomto období sa začína vyplácať rodičovský príspevok vo výške 220,70 € mesačne. Rodičovský príspevok  sa vypláca až do troch rokov veku dieťaťa a predstavuje najmä pre matky, ktoré predtým dobre zarábali, výrazný pokles príjmov.

V Odvodovom bonuse sa materská vypočíta ako 1,5 % z úhrnu miezd za tri odpracované roky podľa výberu rodiča. Celý inštitút rodičovskej dovolenky rušíme. Výška materskej síce klesne, ale bude vyplácaná celé tri roky. V súčte tak vyplatíme mladým rodinám za tri roky až o 60 % viac peňazí ako dnes.

PRÍKLAD:  materská dávka pri priemernej mzde

Materská dávka pri superhrubej mzde je 1 369,57 € (=ekvivalent priemernej hrubej mzdy za rok 2018 vo výške 1013 €). Použijeme zjednodušený predpoklad, kedy mal za posledné 3 roky rodič rovnakú superhrubú mzdu.

Superhrubá mzda

1 369,57

Vymeriavaci základ za 3 roky

49 304,52

 

 

materská dávka (1,5% z VZ)

739,57

životné minimum

210,20

dávka na 1 dieťa

42,04

Základ dane

991,81

Daň a odvody 38%

376,89

Čistý príjem

614,92

 

Celkový čistý príjem počas 3 rokov na materskej dovolenke + 6 týždňov pred narodením dieťaťa bude 22 998 €.

Príjem v súčasnom systéme je 14 329 €. Rodina dostane v čistom viac o 8 669 € pri priemernej mzde – 1,6 násobok oproti súčasnému systému. Odvodový bonus sme navrhli tak, aby bol pre rodiny s deťmi podstatne veľkorysejší ako dnešný sociálny systém. 

✓ Žiadne rozhodujúce obdobia

Aby osoba mala nárok na materské musí splniť aj podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 dní pred pôrodom, a to v posledných dvoch rokoch. Inak má nárok len na rodičovský príspevok.

Dnešný systém je komplikovaný a nespravodlivý. Mnohé ženy materskú jednoducho nedostanú. V roku 2018 sa narodilo skoro 58 tisíc detí, ale nárok na materskú dávku nemalo až 20 tisíc matiek.

Ak máte rizikové tehotenstvo, môže vám to ovplyvniť výšku materskej alebo dokonca môžete o materskú úplne prísť, lebo obdobie PN sa z rozhodujúceho obdobia na výpočet materskej vylučuje.

Pohoršíte si dokonca aj rozhodnutím, že počas rodičovskej dovolenky si budete v pôvodnej práci privyrábať na skrátený úväzok.

Ak ste pracovali na dobu určitú, máte problém. Ak vám rodičovská dovolenka uplynie skôr ako môžete nastúpiť na druhú materskú, s druhým dieťaťom ostanete bez materskej.

Ak začnete podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba a neplatíte si odvody ako začínajúci živnostník, tiež nemusí vzniknúť nárok na materskú dávku. To sa stane, ak nesplníte lehotu nemocenského poistenia 270 dní. Napriek dlhému obdobiu odpracovaných rokov ako zamestnanec a odvodom platených dlhé roky predtým.  

V systéme Odvodového bonusu nebudú existovať žiadne rozhodujúce obdobia. Jednoducho si pre výpočet materskej vyberiete tri odpracované roky podľa vlastného výberu. 

✓ Materská dávka u študentiek

V dnešnom systéme nemajú matky študentky nárok na materskú. Nespĺňajú podmienku 270 dní nemocenského poistenia v dvoch rokoch predchádzajúcich nástupu na materskú. Matka študentka má nárok len na rodičovský príspevok a prídavok na dieťa spolu vo výške 245,04 € (220,70 € rodičovský príspevok plus 24,34 € prídavok na dieťa).

Ako bolo spomenuté vyššie mesačnú materskú vypočítame ako 1,5 % z úhrnu miezd za tri odpracované roky podľa výberu rodiča . Ak ešte rodič tri roky odpracované nemá, môže si zarátať za každý chýbajúci mesiac jedno životné minimum (210,2 €) a ak má ukončenú strednú školu, tak až dve (2×210,2 €).

Pri ukončenej základnej škole vychádza materská dávka vrátane dávky na dieťa 226,8 €, čo je o niečo menej ako v dnešnom systéme. Matka študentka s ukončeným stredoškolským vzdelaním bude dostávať 297,14 € mesačne.

Ak by študentka pracovala mesačne za superhrubú mzdu 879 € (súčasná mzda 650 €), jej materská by sa zvyšovala každým odrobeným mesiacom:

Počet odrobených mesiacov

Superhrubá mzda z hrubej mzdy 650 €

Materská dávka

Základná štátna dávka

Dávka na 1 dieťa

Spolu

Čistý príjem

1

879

233.90

210.20

42.04

486.14

301.40

2

879

240.77

210.20

42.04

493.01

305.67

3

879

247.65

210.20

42.04

499.89

309.93

4

879

254.53

210.20

42.04

506.77

314.20

5

879

261.41

210.20

42.04

513.65

318.46

6

879

268.29

210.20

42.04

520.53

322.73

Odvodový bonus odmeňuje aktivitu.

✓ Materská dávka u otcov

Súčasná legislatíva umožňuje poberať materskú dávku aj otcom dieťaťa vo veku od 6 týždňov do 3 rokov. Pri splnení podmienok môžu poberať materskú dávku a zároveň pracovať.  Ide o celkom slušnú čiastku, ktorú využívajú mladé rodiny na prilepšenie rodinného rozpočtu.

Materská dávka je veľmi vysoká a rodičovská dávka je nízka, preto mnohé rodiny využívajú všetky zákonné možnosti, ako zvýšiť svoje príjmy. Ak je otecko ešte aj živnostník, môže počas poberania materskej nielen pracovať, ale nemusí ani platiť odvody.

V systéme Odvodového bonusu budeme materskú vyplácať do troch rokov dieťaťa, bez ohľadu na to, či je niektorý z rodičov doma alebo obaja pracujú. Chcú sa matka a otec každého pol roka na materskej striedať? Nech sa páči, môžu. Toto všetko pomôže matkám vrátiť sa do práce. Vtedy, keď budú chcieť.

Vypočítajte si svoju materskú v Odvodovom bonuse.

Prečítajte si o všetkých výhodách Odvodového bonusu.

Matky