Študenti

✓ Nepracujúci študent

Dnes dostane rodina s nezaopatreným dieťaťom (študent do 25 rokov veku) iba prídavok na dieťa 24,34 € mesačne. V systéme OB dostane každý študent nad 18 rokov 130,3 € mesačne. Študenti teda dostanú o vyše 100 € mesačne viac ako dnes.

✓ Pracujúci študent

V súčasnosti môže zamestnávateľ zamestnať študenta na trvalý pracovný pomer alebo na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce).

Dohoda o brigádnickej práci študentov je najvýhodnejšou formou pre uzavretie pracovno-právneho vzťahu so študentom, ako zo strany študenta, tak aj zo strany zamestnávateľa. Výhoda uzavretia dohody o brigádnickej práci študentov spočíva v najnižšom odvodovom zaťažení spomedzi dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Študent má právo na odvodové oslobodenie vo výške 200 €. Ak študent v danom mesiaci dostane odmenu za vykonanú prácu, ktorá bude nižšia ako 200 €, nebude platiť odvody na sociálne poistenie. Ak zarobí viac ako 200 €, odvody bude platiť len z rozdielu, ktorý prevýšil danú hranicu.

V Odvodovom bonuse má každý pracujúci študent nárok na odvodový bonus.

Pre lepšie porovnanie sa pozrime na študenta Petra – na jeho nárok v súčasnom systéme a jeho príjem po zavedení odvodového bonusu. Peter sa po skončení skúškového obdobia zamestal ako čašník na dohodu o brigádnickej práci študenta. V júni bola jeho odmena 100 €, v júli pracoval viac a odmena bola 650 € a v auguste 300 €. Uplatňoval si odvodové oslobodenie vo výške 200 €, aj nezdaniteľnú časť základu dane

Príklad – súčasný stav

 

Jún

Júl

August

Odmena

100

650

300

Odvody študent

0

31,5

7

Odvody zamestnávateľ

1,05

104,71

24,9

Daň

0

55,17

0

Príjem študenta

100

563,33

293

 

Príklad – odvodový bonus

 

Jún

Júl

August

Hrubá odmena

101,05

754,71

324,9

Odvodový bonus

200,09

134,73

177,71

Vymeriavaci základ

301,15

889,44

502,61

Dane a odvody 38%

114,44

337,99

190,99

Čistý príjem študenta

186,71

551,45

311,62

Odvodový bonus pomôže najmä študentom s nízkym príjmom. Pri vyšších príjmoch sa už prejavuje fakt, že v Odvodovom bonuse zdaňujeme všetky príjmy rovnako.

Prečítajte si o všetkých výhodách Odvodového bonusu.

Študenti